O akci 

 

ČASOVÝ HARMONOGRAM AKCE

 

 

Sobota - časy jsou pouze orientační

8:00 otevření bran Areálu
8:00 Registrace do soutěží a doprovodný program (po celý den)
9:00 Měření audio tlaku
10:00 Konec registrací - slalom
10:30 Slalom - měřené jízdy
11:00 Volné sprinty
12:30 Konec registrací - sprinty
13:00 START Měřené ostré sprinty a konec registrací do všech soutěží
13:15 Hodnocení Show and Shine
14:00 Erotic WASH!
16:15 Show & shine na hlavní dráze pro ty kteří mají zájem extra představit své auto divákům
16:45 Vyhlášení výsledků kategorií
17:15 Losovačka s hlavní cenou WELLNES pro 2 OSOBY
18:00 Volné sprinty
20:00 Noční tuning + vyhlášení ihned
20:15 Oficiální UKONČENÍ AKCE, ODJEZD DOMŮ!
22:00 UZAVŘENÍ BRAN ARÁLU LETIŠTĚ

 

VSTUPNÉ

200,- Kč* / za osobu
Děti do 15ti let v doprovodu rodičů a ZTP - > ZDARMA
 

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE 

SPRINTY

1) Sprint do 1400ccm (1.-3. místo)
2) Sprint do 1600ccm (1.-3. místo)
3) Sprint do 2000ccm (1.-3. místo)
4) Sprint do 3000ccm (1.-3. místo) 
5) Sprint do 3500ccm (1.-3. místo)
6) Sprint do 4000ccm (1.-3. místo)
7) Sprint nad 4000ccm (1.-3. místo)
8) Sprint Poměrový sprint (1.-3. místo) *vysvětlivky níže.
9) Sprint Diesel do 1900ccm (1.-3. místo)
10) Sprint Diesel do 2500ccm (1.-3. místo)
11) Sprint Diesel nad 2500ccm
12) Sprint MOTO bez omezení (1.-3. místo) 
13) Noční tuning
14) ASIA Scene (1.-3.místo)
15) Škoda Scene OLD (1.-3. místo) do roku 2000 dle TP do provozu
16) Škoda scene NEW (1.-3. místo) od roku 2001 dle TP do provozu
17) VW Scene OLD (1.-3. místo) do roku 2002 dle TP do provozu
18) VW Scene NEW (1.-3. místo) od roku 2003 dle TP do provozu
19) Germany Scene (1.-3. místo)
20) World Scene (1.-3. místo)
21) Best of Best Tuning Krásno
22) Cabrio srazu
23) Rarita srazu
24) 
25) Nejpočetnější klub
26) Slalom (1.-3. místo)
27) RAT Style & FREE Style
28) Měření audio tlaku - novinka sobota - 3 KATEGORIE 9 pohárových míst (jedná se pouze o měření audia, nespadá pod soutěž DB drag)
29)
30) Akce pro diváky a různé soutěže


Kategorie poměrový sprinty – do této kategorie se registrují majitelé značek bez rozdílu obsahu vozu, jedná se o to že jedete 2 sprinty, kde se oba časy od sebe odečtou a rozdíl je výsledný čas. Čím menší rozdíl, tím lepší výsledek, jedná se o zajetí dvou sprintů ve stejných časech, každopádně ne pomaleji než 20s.
Příklad: Sprint 1: 19.73s
            Sprint 2: 19.68s = výsledek je rozdíl 0.05s - nejmenší rozdíl vyhrává!Koeficienty:
Turbo x 1,7
Twin Turbo x 1,7
Kompresor x 1,7
Turbo+kompresor x 1,7
Nitro/NOS x 1,5
Wankel x 1,5
Hybrid (Elektro) x 1,5

 

Pravidla sprintů:
Každý účastník pokud se bude chtít registrovat musí předložit řidičský průkaz,
kvůli registraci do správné kategorie předloží malé technické oprávnění, na jednom voze může jezdit pouze 1 registrovaný účastník a v jedné kategorii, nelze se registrovat do více kategorí, tedy jedno auto, jedna kategorie, jeden řidič!!! 
Není možné aby jeden vůz vyhrál ve dvou kategoriích nebo v jedné vícekrát. Sprinty jsou zpoplatněny symbolickou 100kč za časomíru.
U benzínových vozidel se ještě dělí koeficientem kategorie, u naftových se jede pouze dle obsahu.

 

SLALOM a SPRINT SLALOM
Na každém voze smí být pouze jeden řidič, není možné aby jeden vůz měl více umístění.
Soutěž o největší klubovou účast: je podmíněna, aby všechna klubová vozidla byla řádně označena klubovým logem
a bylo rozeznatelné že jste opravdu členy tohoto klubu, soutěžit můžete pouze za 1 klub, kluby budou zkontrolovány
a poté do vyhlášení může zůstat jen zástupce klubu, vyhlášení klubové účasti proběhne ve 14h, předání pohárů poté při celkovém vyhlášení.

Soutěž Show and Shine: se zakládá na kompletní úpravě vozu, tedy od vnitřností až po venek.
Hodnotí se celkový dojem, nápad a originalita s propracovaností.

Do všech soutěží je nutno se registrovat na místě k tomu určeném přímo na akci,registrace je zdarma!
Výjma veškerých Sprintů (100kč) symbolicky za časomíru, Měření audio tlaku (50kč) a Best of Simulator Driver v místě soutěže.

 

Měření audio tlaku

Kategorie:
STOCK – (COMBI,LIFTBACK,HATCHBACK,….)
TRUNK – (SEDAN,KABRO)
EXTREM – (VŠE NAD 140DB)
PRAVIDLA :
Soutěžící je při registraci obsluhou měření zařazen do jednotlivých kategorií , je povinen ukázat a poreferovat o zástavbě.
Soutěžící mají 3 pokusy měření , jestliže při měření soutěžící překročí hodnotu 140db, je automaticky přeložen do kategorie extrem.
Kritéria pro HIFI zástavbu žádná nejsou ( je jedno, kolik je ve voze baterií,zesilovačů,kapacitorů,reproduktorů, …..).

Mezi jednotlivými měřeními je možná prodleva pro dobití baterie.Měření probíhá tak, že se jednotlivému soutěžícímu vysvětlí vlastní průběh měření zjistí se frekvence , při které instalace hraje nejlépe a pak se navolí ta určitá frekvence a podobu 30 vteřin se soutěžící snaží natlačit co největší hodnotu tlaku.Po tuto dobu se nesmí otevřít okna ani dveře – pak následuje diskvalifikace.Soutěžícímu se zapíše všechny 3 hodnoty a rozhodující je ta nejvyšší.

 

PRAVIDLA TUNING KRÁSNO

Zakoupením vstupenky návštěvník projevuje svůj souhlas s návštěvním řádem akce a zavazuje se dodržovat následující pravidla:

Vstup na letištní plochu, jakožto pobyt v areálu letiště a účast ve všech soutěžích NEW ACTION TUNING KRÁSNO je na vlastní nebezpečí.

Pořadatel nenese zodpovědnost za případné škody vzniklé na zdraví, majetku a věcech účastníků pořádané akce.
Za případnou škodu na zdraví, majetku a věcech odpovídá účastník akce, který tuto škodu způsobil.

Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se pokyny pořadatelů, kteří budou oblečeni do reflexních vest, případně do jednotného pořadatelského oblečení.

Při vstupu obdrží každý účastník reflexní náramek, který platí jako vstupenka. Vstupenka platí po celý víkend, při opakovaném vstupu na letiště se musí návštěvník prokázat touto vstupenkou. Tento náramek musíte mít na ruce po celou dobu akce, probíhají totiž kontroly a kdo náramek nemá, běží smykem :) v případě roztržení si najdi pořadatele a řekni si o výměnu, samozřejmostí je že budeš mít po v ruce ten roztženej, žadný harakiri nemáme zapotřebí jakože sežral mi ho pes :-D 

V celém areálu letiště je omezena rychlost jízdy na max. 15 km/h. Omezení se nevztahuje na vyznačenou závodní dráhu.

Od 22:00 platí zákaz noční jízdy. Pokud bude chtít některý návštěvník opustit se svým vozem areál letiště,
učiní tak v doprovodu pořadatelského vozidla a už mu nebude umožněno, až do 6:00, vrátit se zpět do areálu srazu.
Řidiči, kteří poruší zákaz noční jízdy, budou i se svým vozem vykázáni z areálu srazu a to bez náhrady vstupného.

V areálu platí pro každého cestujícího povinnost být při jízdě připoután bezpečnostním pásem.

Parkování vozidel a kempování dovoleno pouze na vyhrazených místech. Platí ABSOLUTNÍ ZÁKAZ rozdělávání otevřeného ohně!!!

Všichni účastníci akce jsou povinni řídit se provizorním dopravním značením,
výslovně je zakázáno pohybovat se v prostorách za dopravními značkami "Zákaz vstupu".

Automobily je možné zaparkovat pouze na vyznačených parkovištích uvnitř areálu podle pokynů pořadatelů. 

Parkování na příjezdových komunikacích je z bezpečnostních důvodů zakázáno, vozidla z nich budou odtažena na náklady majitelů.

Vozidla smí řídit pouze řidiči s platným řidičským oprávněním. Každý řidič též odpovídá za platnost svého řidičského oprávnění. Alkohol za volantem nebude tolerován, opilec bude vykázán z prostor areálu kde si ho na hlavní hned seberou PČR H.Slavkov, kteří budou dohlížet na hladký průběh akce a kontrolovat halvne drogy a alkohol za volantem, ostatní budou ušetření a omilostněni :)  

Účastník akce je zodpovědný za technický stav vozidla, se kterým se akce zúčastní. Zodpovídá také za platné STK vozidla.

Každý účastník akce je povinen zajistit svoji bezpečnost a neohrožovat svým jednáním bezpečnost ostatních návštěvníků akce.

Je zakázáno pálení pneumatik protáčením kol na místě, tzv. "gumování". Řidiči, kteří poruší zákaz „gumování“ mimo vyhrazené místo,
budou i se svým vozem vykázáni z areálu srazu bez náhrady vstupného.

 

Řidič je při jízdě na závodní trati povinen snížit rychlost jízdy, nebo zastavit:

a/ Pokud se na trati, nebo v její nebezpečné blízkosti objeví lidé

b/ pokud na trati dojde k nehodě, nebo poruše některého ze zúčastněných vozidel

c/ na pokyn pořadatele.

Při jízdě po závodní trati řidič využije vždy pouze jeden jízdní pruh, je zakázáno měnit jízdní pruh během jízdy.

Děti do 15-ti let se smí akce zúčastnit a pohybovat se po areálu výhradně za doprovodu rodičů.

Psům bude povolen vstup do areálu. Po areálu se mohou pohybovat pouze na vodítku a s nasazeným náhubkem, za což zodpovídá majitel.

Zakoupením vstupenky a následnou účastí na akci návštěvník vyjadřuje svůj souhlas s pořizováním nekomerčních obrazových záznamů své osoby všemi v současnosti známými technologiemi. 

Veškeré komerční aktivity v areálu bez souhlasu pořadatelů jsou zakázány. Jako komerční aktivity je míněn prodej či nabízení zboží jakéhokoli charakteru,
prezentace služeb nebo výrobků či distribuce reklamních materiálů. Porušení tohoto pravidla znamená okamžité vykázání z areálu srazu bez náhrady vstupného.

Všichni účastníci akce, včetně pořadatelů, jsou povinni udržovat v celém areálu pořádek a čistotu.
Po celém areálu budou v dostatečné míře rozmístěny mobilní odpadkové koše.
Návštěvníci, kteří budou v areálu kempovat, dostanou na vjezdu igelitový pytel na odpadky.
Pokud ho při odjezdu necháte plný u některého z odpadkových košů, budeme vám velice zavázáni:)